Ліцензування та акредитація

Висновки експертної комісії Міністерства освіти і науки України щодо акредитаційної експертизи підготовки фахівців початкового рівня (короткого циклу) для осіб з освітньо-кваліфікаційним рівнем молодшого спеціаліста зі спеціальності 122 Комп’ютерні науки за освітньо-професійною програмою Комп’ютерні науки в Економіко-правовому коледжі ТОВ «Бердянський університет менеджменту і бізнесу»

ВИСНОВКИ експертної комісії Міністерства освіти і науки України щодо первинної акредитаційної експертизи освітньо-професійної програми Право зі спеціальності 081 Право  за освітньо-кваліфікаційним рівнем молодший спеціаліст в Економіко-правовому коледжі ТОВ «Бердянський університет менеджменту і бізнесу»

Сертифікати про акредитацію