Освітні програми

ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНА ПРОГРАМА «КОМП’ЮТЕРНІ НАУКИ» початкового рівня (короткий цикл) вищої освіти спеціальності 122 «Комп’ютерні науки» галузі знань 12 «Інформаційні технології»

ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНА ПРОГРАМА «ПРАВО» початкового рівня (короткий цикл) вищої освіти спеціальності 081 «Право» галузі знань 08 «Право»