Прозорість та інформаційна відкритість

Положення Економіко-правового коледжу ТОВ “Бердянський університет менеджменту і бізнесу”

Відомості щодо здійснення освітньої діяльності у сфері вищої освіти Економіко-правовий коледж ТОВ «Бердянський університет менеджменту і бізнесу»

Відомості щодо здійснення освітньої діяльності у сфері фахової передвищої освіти Економіко-правовий коледж ТОВ «Бердянський університет менеджменту і бізнесу»

Виписка з Єдиного державного реєстру

Наказ про зміну назви і вирішення організаційних питань діяльності ЕПФК ТОВ “БУМіБ”

Сертифікати про акредитацію

Правила прийому до Економіко-правового коледжу ТОВ Бердянський університет менеджменту і бізнесу”

Правила прийому до Економіко-правового коледжу ТОВ Бердянський університет менеджменту і бізнесу”

Зразки документів

Структура та органи управління закладу освіти

Кадровий склад коледжу

Мова освітнього процесу

Інформація про гуртожиток

Інформація щодо фактичної кількості осіб, які навчаються в коледжі

Річний звіт про діяльність

Матеріально-технічне забезпечення

Умови доступності закладу освіти для навчання осіб з особливими освітніми потребами

Розмір плати за навчання здобувачів освіти