Профіль освітньо-професійної програми “Економіка підприємства”