Профіль освітньо-професійної програми “Менеджмент”