Про коледж

Економіко-правовий коледж Бердянського університету менеджменту і бізнесу – заклад вищої освіти першого рівня акредитації.

Коледж   створений  за наказом ректора Бердянського університету менеджменту і бізнесу від 26 грудня 2008 року №738 „Про створення економіко-правового  коледжу Бердянського університету менеджменту і бізнесу”.

Економіко-правничий фаховий коледж Бердянського університету менеджменту і бізнесу –  заклад освіти освіти першого рівня акредитації.

Коледж   створений  за наказом ректора Бердянського університету менеджменту і бізнесу від 26 грудня 2008 року №738 „Про створення економіко-правового  коледжу Бердянського університету менеджменту і бізнесу”.

Директор коледжу – Княженко Ірина Іванівна. На посаді директора коледжу працює з дня його заснування.  Має вищу освіту,  у 1982 році закінчила  Слов’янський  державний педагогічний інститут за спеціальністю «Математика» та у 1997 році – Бердянський інститут підприємництва за спеціальністю «Менеджмент організацій». Має вищу кваліфікаційну категорію,  Почесне  звання «Заслужений працівник освіти України».

Коледж здійснює підготовку фахівців за ступенем молодший бакалавр на основі повної загальної середньої освіти та базової загальної середньої освіти.

Навчання у коледжі проводиться за денною і заочною формами. Термін навчання становить 3 роки на денній і 3,5 роки на заочній формах. Випускники отримують диплом державного зразка з відповідної спеціальності.

Можливе подальше навчання випускників коледжу в Бердянському університеті менеджменту і бізнесу за ступенем бакалавра та в інших вищих навчальних закладах України  III—IV рівня акредитації.

Головна мета діяльності Економіко-правничого фахового коледжу –  організація освітньої діяльності, яка охоплює навчальну, виховну та методичну  роботу, що повністю  відповідає  Закону України «Про освіту», «Про вищу освіту»,  концепціям, викладеними у Національній Програмі «Освіта України XXI століття».

Організація навчального процесу здійснюється згідно з «Положенням про організацію навчально-виховного процесу в кредитно-модульній системі». Навчальні плани і освітні програми коледжу узгоджені з навчальними планами та програмами БУМІБ, оскільки здобувачі нашого навчального закладу мають змогу продовжувати навчання в Університеті.

Оцінювання навчальних досягнень здобувачів коледжу повністю відповідає критеріям оцінювання знань у кредитно-модульній системі.   Для цього розроблено систему та критерії поточного і підсумкового оцінювання знань студентів з усіх дисциплін для забезпечення можливості постійного визначення рейтингу кожного здобувача.

Для реалізації ефективного навчального процесу та підготовки висококваліфікованих спеціалістів у коледжі створено усі умови. У навчальний процес впроваджені сучасні технології навчання, що передбачають використання сучасного комп’ютерного обладнання. До послуг студентів мережа Internet. Власна бібліотека забезпечена підручниками, фаховою та періодичною літературою.

Здобувачі денної форми навчання проходять практику на провідних підприємствах, організаціях, банках та фінансових установах м. Бердянська та Приазовського регіону.

Здобувачі коледжу приймають активну участь у науковому, культурному, спортивному та самоврядному студентському житті Університету.

Контакти

Адреса коледжу:

71118, м. Бердянськ, вул. Свободи, 117-А

Телефон: (06153)3-33-56,  (06153) 46920

E-mail: epk.bumib@gmail.com

Адміністрація:

Директор КНЯЖЕНКО Ірина Іванівна

Заступник директора з навчально-виховної  роботи ПОРВАТОВА Надія Михайлівна

Методист ЯСИНЕЦЬКА Лариса Василівна

Завідувач відділу практики ПУШКАШ Ірина Станіславівна