Сертифікати про акредитацію

Молодший спеціаліст

Сертифікат про акредитацію освітньо-професійної програми Економіка підприємства (серія УП № 08009784)

Сертифікат про акредитацію освітньо-професійної програми Менеджмент (серія УП № 08009785)

Сертифікат про акредитацію освітньо-професійної програми Право (серія УП № 08011038)

Сертифікат про акредитацію освітньо-професійної програми Комп’ютерні науки (серія УП № 08008875)

Фаховий молодший бакалавр

Сертифікат про акредитацію освітньо-професійної програми Економіка підприємства (серія ПС № 001018)

Сертифікат про акредитацію освітньо-професійної програми Менеджмент (серія ПС № 001019)

Сертифікат про акредитацію освітньо-професійної програми Право (серія ПС № 001020)

Сертифікат про акредитацію освітньо-професійної програми Комп’ютерні науки (серія ПС № 001021)