Спеціальність 081 Право

Молодший спеціаліст

Вимоги до рівня освіти. Молодший спеціаліст – освітньо-кваліфікаційний рівень вищої освіти особи, яка на основі повної загальної середньої освіти здобула неповну вищу освіту, спеціальні уміння та знання, достатні для здійснення виробничих функцій певного рівня професій діяльності, що передбачені для первинних посад у певному виді економічної діяльності.

Особи, які мають базову загальну середню освіту, можуть одночасно навчатися за освітньо-професійною програмою підготовки молодшого спеціаліста і здобувати повну загальну середню освіту.

Професійне призначення фахівця.

Молодший спеціаліст з права підготовлений для професійної діяльності в сфері юридичної практики, яка характеризується тим, що пов’язана з розглядом юридичних справ, здійснення юридично значущих дій і юридичною кваліфікацією.

Метою професійної діяльності молодшого спеціаліста-юриста є охорона і захист прав та законних інтересів громадян, юридичних осіб всіх форм власності і держави, всіляке сприяння зміцненню законності і правопорядку, формуванню правової держави.

В сфері юридичної практики виділяється нормотворча, правозастосовна, правоохоронна і контрольна діяльність. Результати професійної діяльності закріплюються у відповідних процесуальних документах, які мають офіційний характер та установлену законом форму.

Майбутнє працевлаштування.

Випускники (Молодший спеціаліст з права) можуть працювати на наступних посадах:

– лаборант (освіта);

– інспектор з кадрів; 

– секретар адміністративний;

– секретар суду; 

– судовий розпорядник; 

– організатор діловодства (система судочинства);

– помічник адвоката;

– помічник нотаріуса;

– помічник юриста (інші види юриспруденції);

– архіваріус; 

– кодифікатор;

– діловод.

Особливості організації освітнього процесу

ВІДОМОСТІ про інформаційне забезпечення освітньої діяльності у сфері вищої освіти зі спеціальності  081 Право початкового (короткого циклу) рівня  вищої освіти

Базові знання, вміння, навички Молодшого спеціаліста з права формуються під час вивчення основних дисциплін:

Українська мова за професійним спрямуванням

Історія України

Логіка

Фізичне виховання (позакредитна)

Іноземна мова (за проф. спрямуванням)

Економічна теорія

Безпека життєдіяльності

Інформатика і комп’ютерна техніка

Теорія держави та права

Юридична деонтологія

Історія держави і права України

Історія держави і права зарубіжних країн

Судові та правоохоронні органи України

Конституційне право України

Адміністративне право

Цивільне та сімейне право

Трудове право

Кримінальний право

Кримінальний процес

Організація діловодства

Цивільний процес

Практична підготовка

З метою забезпечення формування у здобувачів професійних навичок та вміння застосовувати отримані теоретичні знання у своїй професійній діяльності, а також для становлення професійної культури юриста навчальним планом передбачена виробнича практика у 6 семестрі.

Здобувачі мають можливість закріпити теоретичні знання на практиці у Юридичній клініці —, в межах якої здобувачі під керівництвом викладачів набувають практичної підготовки шляхом надання безкоштовної юридичної допомоги та здійснення правової просвіти населення.

Атестація

Завершальною стадією навчання Молодшого спеціаліста з права є атестація, яка здійснюється у формі екзамену з дисциплін:

– Теорія держави та права;

– Цивільне право

– Кримінальне право

Випускники коледжу одержують диплом державного зразка.

Форма навчання: денна та заочна.

Терміни навчання: 3 роки.