Спеціальність 122 Комп`ютерні науки

ПРИДАТНІСТЬ ВИПУСКНИКІВ ДО ПРАЦЕВЛАШТУВАННЯ
Випускники можуть працювати за професіями згідно з Національним класифікатором професій ДК 003:2010:
3. Фахівці
31 Технічні фахівці в галузі прикладних наук та техніки
3114 Технічні фахівці в галузі фізичних наук та техніки
3114 Технічні фахівці в галузі електроніки та телекомунікацій:
— (КОД ЗКППТР 24947) Технік обчислювального (інформаційно-обчислювального) центру;
— Технік з конфігурованої комп’ютерної системи;
— (КОД ЗКППТР 3119) Технік (сфера захисту інформації).
312 Технічні фахівці в галузі обчислювальної техніки
3121 Техніки програмісти:
— (КОД ЗКППТР 25036) Технік-програміст;
— Фахівець з інформаційних технологій;
— Фахівець з комп’ютерної графіки;
— Фахівець з розробки та тестування програмного забезпечення;
— Технік із системного адміністрування.
4112 Оператор інформаційно-комунікаційних мереж Оператор комп’ютерного набору,Оператор з обробки інформації та програмного забезпечення, Оператор з уведення даних в ЕОМ (ОМ).
Місця працевлаштування: навчальні заклади; проектно-конструкторські, виробничі, державні та приватні підприємства (фахівці ІТ-підрозділів або ІТ-підприємств).

ПОДАЛЬШЕ НАВЧАННЯ
Здобуття першого (бакалаврського рівня вищої освіти галузі знань 12 Інформаційні технології, а також підвищувати кваліфікацію та отримувати додаткову післядипломну освіту

СПИСОК ОБОВ’ЯЗКОВИХ КОМПОНЕНТІВ (ДИСЦИПЛІН)

 1. Алгоритмізація та програмування
 2. Бази даних
 3. Вступ до спеціальності
 4. Дискретна математика
 5. Електротехніка
 6. Інформатика та КТ
 7. Основи вищої математики
 8. Основи технології програмування (Об’єктно-орієнтоване програмування)
 9. Проектування 1С
 10. Системний аналіз інформаційних процесів
 11. Спеціалізовані бази даних (NoSQL)
 12. Теорія ймовірностей і математична статистика
 13. Технології захисту інформації
 14. Технологія створення програмних систем

СПИСОК ВИБІРКОВИХ КОМПОНЕНТІВ

 1. WEB технології та WEB дизайн
 2. Алгоритми та структури даних
 3. Корпоративні інформаційні системи
 4. Математичні методи дослідження інформації (ММДО)
 5. Програмування в Інтернеті
 6. Система управління базами даних та знань
 7. Стандарти ІТ
 8. Тестування програмних систем та комплексів