День: 24.05.2019

Первинна акредитаційна експертиза освітньо-професійної програми Комп’ютерні науки зі спеціальності 122 Комп’ютерні науки за освітньо-кваліфікаційним рівнем молодший спеціаліст

З метою проведення первинної акредитаційної експертизи освітньо-професійної програми Комп’ютерні науки зі спеціальності 122 Комп’ютерні науки за освітньо-кваліфікаційним рівнем молодший спеціаліст у Економіко-правовому коледжі ТОВ «Бердянський …