Первинна акредитаційна експертиза освітньо-професійної програми Право

Відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України «Про проведення акредитаційної експертизи» від 15 травня 2019 року №531-л та пункту 4 Положення про акредитацію вищих навчальних закладів і спеціальностей у вищих навчальних закладах та вищих професійних училищах, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 09 серпня 2001 року №978 експертна комісія розглянула акредитаційну справу, подану Економіко-правовим коледжем ТОВ «Бердянський університет менеджменту і бізнесу» і провела в період з 27 травня по 29 травня 2019 року первинну акредитаційну експертизу освітньо-професійної програми Право зі спеціальності 081 Право  галузі знань 08 Право для осіб з освітньо-кваліфікаційним рівнем молодшого спеціаліста.

Акредитаційну експертизу здійснювали експерти:

Пушкіна Олена Вікторівна – голова комісії, завідувач кафедри права Вищого навчального закладу “Університет імені Альфреда Нобеля”, доктор юридичних наук, професор;

Сидоренко Інна Володимирівна – заступник директора з навчально-виховної роботи Філії “Черкаський кооперативний економіко-правовий коледж” Вищого навчального закладу Укоопспілки “Полтавський університет економіки і торгівлі”, викладач вищої категорії.

Експерти безпосередньо в закладі вищої освіти перевірили достовірність інформації, наданої в акредитаційній справі, фактичний стан кадрового, навчально-методичного, матеріально-технічного, інформаційного забезпечення в Економіко-правовому коледжі на відповідність вимогам чинного законодавства, провели експертну оцінку якості підготовки фахівців галузі знань 08 Право спеціальності 081 Право освітньо-професійної програми Право за освітньо-кваліфікаційним рівнем молодшого спеціаліста.

Експертна комісія констатує, що обсяг та повнота акредитаційної справи відповідає вимогам діючого Положення про акредитацію вищих навчальних закладів і спеціальностей у вищих навчальних закладах та вищих професійних училищах.

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *