Науково-експертна робота у напрямку підготовки наукових кадрів

Професорсько-викладацький склад кафедри менеджменту активно проводить науково-експертну роботу у напрямку підготовки наукових кадрів. Так, завідувачем кафедри, доктором економічних наук професором Столяровим В.Ф. було підготовлено:
1. Рецензію на монографію-есе д.е.н., професора Колосова А.М. “Актуальне з економіки та управління в Україні”, присвячену 100-річчю Луганського національного університету імені Тараса Шевченка.
2. Відгук на автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук Шевченка А.І. “Стратегування сталого розвитку виробничої інфраструктури національної економіки з позицій безпеки (на прикладі залізничного транспорту)”.
3. Відгук на автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня доктора економічних наук Вишневського О.С. “Цифровізація процесу стратегування розвитку національної економіки”.
4. Відгук на автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня доктора економічних наук Бугайко Д.О. “Вплив стратегічного управління безпекою авіаційного транспорту на сталий розвиток національної економіки”.

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.