Курси підвищення кваліфікації за напрямом “Менеджмент”

Науково-педагогічний склад кафедри менеджменту постійно працює у напрямку розвитку та удосконалення своєї педагогічної діяльності. Так, завідувач кафедри д.е.н., професор Столяров В.Ф., д.е.н., професор Антошкіна Л.І., к.е.н., доцент Фролова Г.І. та к.е.н. Княженко І.І. протягом грудня 2021р. пройшли навчання за напрямом “Менеджмент” на курсах підвищення кваліфікації у Центрі підвищення кваліфікації ВНЗ “Київський університет ринкових відносин”. Під час навчання викладачами опрацьовано шість тем курсу обсягом 180год./6 кредитів ЄКТС, виконано та захищено випускні роботи з оцінкою “відмінно”.
Отримано Сертифікати про підвищення кваліфікації.

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.