Інформація щодо фактичної кількості осіб, які здобувають освіту в закладі

№ з/п Шифр та назва спеціальності Ліцензований обсяг на рік Рік випуску Кількість здобувачів вищої освіти
молодший спеціаліст
1. 051 Економіка 2022
2. 073 Менеджмент 2022
3. 081 Право 2022
4. 122 Комп’ютерні науки 2022
фаховий молодший бакалавр
5. 051 Економіка 2022
2023
6. 073 Менеджмент 2022
2023
7. 081 Право 2022
2023
8. 122 Комп’ютерні науки 2022
2023